Vilija Blinkevičiūtė: „Trupiniai nuo kylančios ekonomikos stalo – dar ne pyragai“
LietuvaVilija Blinkevičiūtė: „Trupiniai nuo kylančios ekonomikos stalo – dar ne pyragai“
2018 spalio 01, Pirmadienis 09:44

Vilija Blinkevičiūtė: „Trupiniai nuo kylančios ekonomikos stalo – dar ne pyragai“

Vilija Blinkevičiūtė: „Trupiniai nuo kylančios ekonomikos stalo – dar ne pyragai“
 • Rimantas KAZLAUSKAS

Europa kreipiama žingsniuoti socialiniu, žmonėms saugesniu ir teisingesniu keliu. Taip apie Europos Parlamento darbą teigė jo narė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė, socialdemokratė.

Ponia Vilija, sutinkate, kad auganti nelygybė, nepriteklius yra tiksinti bomba po kiekvienos valstybės ir visos Europos Bendrijos pamatais?
Taip. Vienareikšmiškai. Bet pirmiausia kasdienis gyvenimas žeminančiame skurde – kiekvieno žmogaus asmeninė tragedija.

Europos Parlamente šiuo metu svarstomi teisės aktai, kurie jau netolimoje ateityje padėtų šių tragedijų išvengti. Akivaizdu, kad Europa kreipiama žingsniuoti socialiniu, žmonėms saugesniu ir teisingesniu keliu. Nors vyksta diskusijos, bet svarbiausiais klausimais sutariama: būtina stiprinti socialinę Europą.

Labai svarbu, kad pačios Bendrijos valstybės norėtų situaciją keisti. Ir keisti ne kosmetiškai, bet įvykdyti kapitalinį socialinės srities remontą. Lietuvoje – taip pat.

Todėl manau, kad ir Lietuvoje būtinas visų politinių jėgų susitarimas dėl socialinės srities stiprinimo ir didesnių lėšų jai. Lietuva vis dar viena iš mažiausiai lėšų socialinei sričiai skiriančių valstybių visoje Europos Sąjungoje (ES).

Šiemet Europos Komisija pripažino, kad Lietuvos pensijų sistema nepajėgia apsaugoti žmonių nuo skurdo ir socialinės atskirties. Norėtųsi, kad mūsų politikai ne tik išgirstų šį vertinimą bei rekomendacijas, bet ir imtųsi priemonių joms įgyvendinti.

Pensijų, kitų pajamų didinimas keliais ar keliolika eurų (kai kam gal ir keliasdešimt) problemų neišsprendžia. Geriausiu atveju leidžia išlikti tokiame pačiame apgailėtiname pragyvenimo lygyje.

Trupiniai nuo kylančios ekonomikos stalo – dar ne pyragai. Todėl politikams, besigiriantiems didžiule pažanga pensijų ir visos socialinės apsaugos srityje, pats baisiausias klausimas: kaip tu išgyveni, žmogau, už 1 ar 2 eurus per dieną? Taip gyvenančių žmonių Lietuvoje – šimtai tūkstančių. Kokius sprendimus siūlo Europos Parlamentas?
Ir Lietuvoje, ir visoje ES moterims už tą patį darbą vis dar mokamas mažesnis atlyginimas. Tai reiškia, kad moterys dažniau patiria skurdą dirbdamos, gauna ir gaus mažesnes pensijas. Šis atotrūkis dar skaudesnis, kai įvertini, jog senatvėje dauguma našlių – moterys. O vienoms išgyventi – dar sunkiau.

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje ragina valstybes mažinti vyrų ir moterų atlyginimų bei pensijų atotrūkį. Ar Lietuvos valdžia įsiklauso į šį raginimą? Taip pat jau svarstomi dokumentai, kuriais bus siekiama užtikrinti, kad kiekvienas žmogus gautų tinkamo dydžio minimalias pajamas. Tokias, kurios, nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus, užtikrintų orų gyvenimą.

Europos Parlamente svarstoma ir direktyva dėl geresnio darbo, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimo. Šis valstybėms privalomas dokumentas bus ypač svarbus moterims, kurios augina vaikus, prižiūri sergančius ar senyvus žmones.

Iš Lietuvos valdančiųjų pasigirsta, kad senjorus reikia motyvuoti likti darbo rinkoje.
O aš teigiu, kad kas jau kas, bet mūsų senjorai yra „motyvuoti" iki kaklų: Lietuvoje pensijos – vienos iš mažiausių ES, papildomos pajamos senjorams labai reikalingos.
Skamba darbdavių balsai, kad trūksta darbo jėgos, todėl Vyriausybė ir parengė strategiją, kurioje numatyta skatinti pensinio amžiaus sulaukusius žmones likti darbo rinkoje.

Europos Parlamentas ne kartą teikė siūlymus, kaip padaryti darbo rinką labiau „draugišką" mūsų sparčiai senėjančiai visuomenei. Būtina skatinti darbdavius priimti ir išlaikyti darbo rinkoje vyresnio amžiaus darbuotojus suteikiant jiems daugiau lengvatų ir galimybių. Tai ir laisvadieniai, papildomos atostogos, sveikatos priežiūra, lankstus darbo grafikas, galimybės mokytis, keisti profesiją, pritaikyti jiems darbo vietas. Ne ką mažiau svarbi ir vyresnio amžiaus žmonėms palanki darbo rinkos, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, profesinės reabilitacijos politika.

Todėl ne senjorai turi gelbėti darbo rinką, o darbo rinka ir valstybė – padėti senjorams, sudaryti sąlygas pensinio amžiaus žmonėms (kurie gali bei nori) dar kelerius metus padirbėti ir prie pensijos prisidurti išgyvenimui reikalingų eurų.

Esu tikra, kad „Sodros" mokesčio mažinimas dirbantiems senjorams būtų didelė paskata dirbti, o darbdaviams – įdarbinti senjorus.

Spalio 1-ą minėsime Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šios dienos proga noriu padėkoti senjorams už gyvenimišką patirtį ir žinias, kurias perduodate jaunesniajai kartai. Iš visos širdies linkiu sveikatos, gerų kaimynų, artimųjų meilės ir dėkingumo.

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Minimalus atlyginimas turi būti ir padoresnis, ir teisingesnis“

  Europos Komisija jau pradėjo konsultacijas su socialiniais partneriais – darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis – dėl minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) skaičiavimo. Siūloma tartis dėl vienodos MMA skaičiavimo metodikos visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Europos Komisija siekia gauti informacijos, kaip būtų geriausia užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas ES gautų teisingą MMA, užtikrinantį padorų pragyvenimą. Pokalbis su socialdemokrate Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininke.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Pirmiausia – investicijos į žmones, o ne viršpelniai“

  Dirbantis žmogus neturi skursti ir negali būti išnaudojamas. O tais, kurie negali tinkamai dirbti, turi būti pasirūpinta. Būtent tokius šių metų Europos Parlamento sprendimus išskiria Vilija Blinkevičiūtė.

  Apie priimtus ir būsimus sprendimus – pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nare Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininke V. Blinkevičiūte.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Investicijos į vaikus ar vaikiški bilietai į skurdą?“

  Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narė, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Vilija Blinkevičiūtė įsitikinusi: ir Europos Sąjunga, ir Lietuva vis dar per mažai investuoja į vaikus.

  Europarlamentarė teigė, kad vaikai turi tapti pirmuoju valstybės investicijų pasirinkimu, ir klausė: „Ką renkamės: investicijas į vaikus ar vaikiškus bilietus į skurdą?“

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Gerovės valstybė savaime neatsiranda“

  Po Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų prasidėjo naujas mūsų valstybės ir visos Europos Sąjungos etapas, su kuriuo žmonės sieja ir geresnio gyvenimo lūkesčius.

 • Vilijai Blinkevičiūtei – vėl atsakingos pareigos Europos Parlamente

  Liepos mėnesio pradžioje darbą pradėjusiame naujajame Europos Parlamente Lietuvos atstovei Vilijai Blinkevičiūtei vėl patikėtos atsakingos pareigos – ji išrinkta Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmąja vicepirmininke. Tai – aukščiausios pareigos, šioje kadencijoje tekusios Lietuvoje išrinktiems europarlamentarams. Dalį praėjusios kadencijos V. Blinkevičiūtė vadovavo Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui.

  Pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nare Vilija BLINKEVIČIŪTE.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Europos Parlamentas: daugiau lėšų vaikams ir jaunimui“

  Su Europos Parlamento nare, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke socialdemokrate Vilija BLINKEVIČIŪTE kalbėjomės apie Europos Sąjungos aktualijas. Pokalbį pradedame apie Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš Europos Sąjungos (ES).

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Keliaujant svarbu nepamiršti savo teisių“

  Europos Parlamentas kartu su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis yra priėmęs teisės aktų, kurie svarbūs keliaujantiems žmonėms. Ką svarbu žinoti, jei keliaujate po ES ar net už jos ribų? Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja.

 • V. Blinkevičiūtė: „Dėl pensinio amžiaus didinimo negali būti net kalbų“

  Lietuvoje valdantieji skuba įgyvendinti pensijų ir mokesčių reformą. Kaip šias reformas vertinti ir ko iš jų tikėtis dabartiniams ir būsimiems pensininkams? Vis dažniau kalbama ir apie pensinio amžiaus didinimą. Ką tokiais atvejais valstybėms rekomenduoja Europos Parlamentas?
  Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, LSDP pirmininko pavaduotoja.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai – vis dar per dideli“

  Europos Parlamentas ypač daug dėmesio skiria lyčių lygybei. Teikiami pasiūlymai, kaip didinti moterų ekonominę galią, derinti darbą, karjerą ir šeimos gyvenimą, kaip mažinti moterų skurdą.
  Vis dėlto moterims vis dar sunku lygiuotis į vyrus, o moterų darbas dažnai vertinamas per menkai.
  Kodėl vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas nemažėja? Ką daryti, kad situacija keistųsi? Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:3916
Vakar apsilankė:10251
Šią savaitę apsilankė:23222
Šį mėnesį apsilankė:301996
Viso (nuo 2015-02-16):13749062
Šiuo metu naršo:
124
2020-05-27
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!