Ornitologai sunerimę: kai kurios žinomos paukščių rūšys gali išnykti
ĮvairenybėsOrnitologai sunerimę: kai kurios žinomos paukščių rūšys gali išnykti
2019 gruodžio 09, Pirmadienis 10:31

Ornitologai sunerimę: kai kurios žinomos paukščių rūšys gali išnykti

Ornitologai sunerimę: kai kurios žinomos paukščių rūšys gali išnykti

Jau praėjo daugiau nei dvidešimt metų, kai Utenos rajone buvo vykdyti išsamūs perinčių paukščių paplitimo tyrimai. 1996–1998 metų laikotarpiu buvo įvertintas daugelio paukščių rūšių paplitimas rajono teritorijoje, išskirtos ornitologiniu požiūriu vertingos, svarbios paukščiams teritorijos, o šių tyrimų ataskaitose pateiktais duomenimis iki šio naudojosi savivaldybės specialistai, gamtininkai.

Tačiau per pastaruosius 20 metų Lietuvos paukščių faunoje įvyko nemažai pokyčių. Keičiasi kraštovaizdis, stiprėja klimato kaita. Tad kokia gi dabar yra Utenos rajono paukščių įvairovė, jų paplitimas, kas pasikeitė?

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) nuo 2013 metų vykdo Lietuvos perinčių paukščių atlaso atnaujinimo darbus. Nacionaliniam atlasui duomenys renkami visą Lietuvos teritoriją suskirsčius į 10x10 km dydžio kvadratus. Parėmus Utenos rajono savivaldybei, 2019 metais LOD atliko išsamius perinčių paukščių paplitimo tyrimus Utenos rajono šiaurinėje dalyje – teritorijoje į šiaurę nuo plento Kaunas–Zarasai. Lauko išvykos buvo suplanuotos taip, kad apimtų visų tipų buveines, taip pat patikrintos visos prieš tai žinomos retų paukščių rūšių radimvietės. Be to, šių darbų metu siekta iš naujo įvertinti anksčiau išskirtų paukščiams svarbių teritorijų būklę ir nustatyti naujas tokias teritorijas.

Ištirtoje Utenos rajono šiaurinėje dalyje aptiktos 157 perinčių paukščių rūšys (Lietuvoje iš viso peri apie 220 paukščių rūšių). Rajone yra ir nemažai retų paukščių – aptikta perint 31 rūšis, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių įvairovė teritorijoje nėra vienoda – ją labiausiai lemia tinkamų buveinių įvairovė ir jų kokybė. Ten, kur vyrauja dideli dirbamų laukų plotai su monokultūrų pasėliais, mažai brandžių medynų miškuose, paukščių faunos įvairovė būna skurdžiausia. Didžiausia rūšine įvairove išsiskiria kvadratas, į kurį patenka Alaušo ežeras, Ruklių miškas, Satarečiaus tvenkinio apylinkės. Šiame kvadrate aptikta daugiausia perinčių paukščių rūšių – 144. Turtingi rūšimis ir trys kvadratai, apimantys Vyžuonų šilą ir Šventosios slėnį, šiaurinį rajono pakraštį su Čiauno ežeru, Utenos miesto apylinkes su Skaistašiliu ir Pajuodupio pelke. Juose aptikta po 125–126 perinčių paukščių rūšis.
Turtingiausios paukščių rūšimis yra Alaušo ežero apylinkės, kurios kartu su Lankų, Juodlankių, Giedrio, Bagdoniškio, Limino ežerais, Maneičių kaimo tvenkiniais bei Ruklių ir Ažualaušio miškais sudaro vertingiausią gamtinį kompleksą. Teritorijoje yra viena gausiausių Lietuvoje didžiųjų baublių perimviečių – girdimi bent aštuonių patinų balsai, penki iš jų – Alaušo ežere. Alauše peri rudakakliai kragai, aptinkamos rudagalvės antys, plovinės vištelės, nendrynuose – ūsuotosios zylės, didieji baltieji garniai, ramioje įlankoje lizdus sukrauna 7-10 juodųjų žuvėdrų porų. Alaušo ežeras pasižymi ir įprastesnių rūšių gausa. Pavyzdžiui, ežere suskaičiuota bent 35 poros ausuotųjų kragų, ne mažiau kaip 20 porų laukių, 25 giedantys didžiųjų krakšlių patinai. Ruklių miške pastoviai stebimi juodieji pesliai, paežerių juodalksynuose – pilkosios meletos. Alaušo ežeras yra labai svarbus rudens ir pavasario migracijų metu apsistojantiems vandens paukščiams. Vėlų rudenį ir žiemos pradžioje iki užšąlant, ežere laikosi šimtinės didžiųjų dančiasnapių, laukių, įvairių ančių rūšių sankaupos, stebimi juodakakliai narai, mažieji dančiasnapiai, ledinės antys ir nuodėgulės.
Iš viso šiaurinėje Utenos rajono dalyje iš viso išskirta 17 paukščiams svarbių teritorijų. Be Alaušo gamtinio komplekso, tai ir Čiauno ežeras su pelkėtu apyežeriu šiauriniame rajono pakraštyje, Satarečiaus tvenkinys ir pelkė, Luknelio ežeras su šlapynėmis ir pievomis, Pajuodupio pelkė Skaistašilyje, seklios balos Vaiskūnų, Šeimyniškių, Tirmūnų kaimuose, dvi teritorijos Vyžuonų šile ir kitos.
Šių metų tyrimai Utenos rajone atskleidė įdomių paukščių įvairovės pokyčių. Įsikūrė ir pradėjo perėti tokios Lietuvoje plintančios paukščių rūšys, kaip gulbė giesmininkė, didysis baltasis garnys, kaspijinis kiras, sodinė nendrinukė. Prieš 20 metų šių rūšių paukščiai tik užklysdavo į mūsų kraštą ar apsistodavo migruodami, bet neperėjo. Šiemet pirmą kartą veisimosi metu aptiktas mažasis baublys, pilkoji žąsis, ūsuotoji zylė. Anksčiau buvusių retų ar labai retų rūšių, tokių kaip pilkoji gervė, jūrinis erelis, žvirblinė pelėda populiacijos atsikūrė ir šie paukščiai stabiliai peri šiaurinėje rajono pusėje, o gervės tapo dažna, įprasta rūšimi. Detalūs tyrimai padėjo išsiaiškinti, kad mažieji ereliai rėksniai, vapsvaėdžiai nėra labai reti, kaip buvo manyta prieš dvidešimt metų.
Deja, tokios sėkmės istorijos lydi tik nedaugelį rūšių. Štai, ant išnykimo ribos atsidūrė tokie nuostabūs paukščiai, kaip tetervinas ir didžioji kuolinga. Dabar tirtoje teritorijoje žinoma vos po dvi radavietes. Labai sunyko dar neseniai visiems įprastų sparnuočių - kurapkų, griežlių, pempių, geltonųjų kielių populiacijos. Sparčiai intensyvėjantis, chemizuotas žemės ūkis, masinis pievų suarimas palieka be buveinių net įprasčiausius mūsų paukščius. Kurapka jau atsidūrė Lietuvos raudonojoje knygoje. Prieš keletą dešimtmečių kone kiekviename rajono miestelyje ar gyvenvietėje gyvavo kovų kolonijos. Dabar visame rajone belikusi vienintelė kolonija Utenoje, Dauniškio parko pušyne. Lietuvoje kovų populiacija per tris dešimtmečius sumažėjo daugiau nei dvigubai. Tarptautinė gamtosauginė praktika numato, kad tokiais tempais mažėjant populiaciai, rūšiai kyla reali grėsmė išnykti.
Duomenys apie tyrimų metu aptiktas retų paukščių lizdavietės ir radavietes įvesti į Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS). Ši informacija suteiks galimybes jas apsaugoti nuo sunaikinimo. Utenos rajono savivaldybei pateiktas septyniolikos paukščiams svarbių teritorijų sąrašas ir duomenys apie jose aptinkamas vertybes. Tikimasi, kad į šią informaciją bus atsižvelgiama, planuojant ūkinę veiklą, bus ieškoma galimybių taikyti gamtotvarkos priemones gerai buveinių būklei palaikyti. LOD pasirengusi kitais metais užbaigti perinčių paukščių paplitimo tyrimus ir likusioje Utenos rajono dalyje.

Lietuvos ornitologų draugijos inf. ir nuotr.

 

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Paukščių augintojai raginami laikytis saugumo priemonių

  Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į vis naujus pranešimus apie paukščių gripo protrūkius Europos valstybėse, ragina Lietuvos paukščių laikytojus išlikti itin budriais ir atidžiai stebėti auginamus paukščius.

 • Įvertino paukščių kūrėjus

  Ne pirmus metus Utenos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyksta mokinių ar darželinio amžiaus vaikų darbelių konkursai, o šiais metais mūsų rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinukai ir pradinukai turėjo galimybę sudalyvauti kitame konkurse „Paukštis Lietuvai". Panaudoję įvairiausias medžiagas – šiaudus, popierių, siūlus, plunksnas ir t. t. – išradingi kūrėjai savo dirbiniais padabino šios įstaigos koridorių ir už tai buvo apdovanoti.

 • Grįžtančius paukščius pasitiks nauji namučiai

  Minėdami Žemės dieną gamtos mylėtojai Vyžuonų šile iškėlė 30 inkilų, kurie sušildys į Lietuvą sugrįžtančius sparnuočius.

 • Paukščių globa – ne pramoga, o įsipareigojimas

  Pirmosiomis kalendorinės žiemos dienomis visai nepanašu, kad greitai sulauktume tikro ledo ir sniego dangos. Tačiau prie žmonių namų jau renkasi tie paukščiai, kurie neišskrido ir sėsliai gyvens iki pavasario.

 • Paukščių žieduotojams – pats darbymetis

  Šiuo metu pietvakarių link skrendančius migruojančius paukščius galima pamatyti visur, bet didžiausia jų gausa – pamaryje ir pajūryje, kur susitelkia iš šiaurės ir rytų į Lietuvą atskridusių sparnuočių pulkai.

 • Rudeninė paukščių migracija įgyja naujų tendencijų

  Rugsėjo pirmoji dekada gamtoje yra laikas prieš intensyvųjį paukščių migracijos periodą. Šiemet gamtininkai pagal stebėjimų ir žiedavimo duomenis konstatuoja, kad užsitęsė daugelio vasarai būdingų žvirblinių paukščių migracija – gali būti, kad gamtinės sąlygos buvo jiems palankesnės nei įprastai.

 • Paukščių gerovė patikrinta penkiuose paukštynuose

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), siekdama įvertinti nevyriausybinių organizacijų pateiktos informacijos apie galimai neužtikrinamas paukščių laikymo sąlygas pagrįstumą, atliko paukštynų patikrinimus.

 • Sparnuotieji Lietuvos ambasadoriai garsins šalies vardą pasaulyje

  Kasmet milijonai Lietuvos paukščių migruoja į įvairias Europos šalis, Aziją, nemažai pasiekia ir Afrikos žemyną, tad jie – savotiški mūsų šalies ambasadoriai. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus vykdo projektą, kurio metu per dvejus metus planuojama sužieduoti 200 paukščių ir taip jiems suteikti savotišką lietuvišką „pasą".

 • Aukštaitijos nacionaliniame parke – baltųjų gandrų staigmena

  Aukštaitijos nacionalinio parko gyvūnijos pasaulis praturtėjo retųjų paukščių lizdais. Baltieji garniai užliejamose Žemaitiškės pievų balų krūmuose šalia Kretuono ežero įsirengė visą bendriją – koloniją iš dvidešimt trijų lizdų.

 • Aukštaitijos nacionaliniame parke esanti ežero sala – tikra paukščių karalystė

  Baluošo ežero Beržų sala Aukštaitijos nacionaliniame parke taps antruoju kolonijinių paukščių „atramos punktu" šioje saugomoje teritorijoje. Kaip ir garsiojoje Kretuono ežero Didžiojoje saloje, kuri yra tik už 18 km, čia sudarytos sąlygos vandens ir pelkių paukščiams sėkmingai auginti jauniklius.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:4670
Vakar apsilankė:6336
Šią savaitę apsilankė:49804
Šį mėnesį apsilankė:60618
Viso (nuo 2015-02-16):14327778
Šiuo metu naršo:
67
2020-08-09
MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!