Tarybos posėdyje buvo svarstomi aktualūs klausimai
AktualijosTarybos posėdyje buvo svarstomi aktualūs klausimai
2015 vasario 19, Ketvirtadienis 09:36

Tarybos posėdyje buvo svarstomi aktualūs klausimai

Tarybos posėdyje buvo svarstomi aktualūs klausimai
 • 9 foto

Priešpaskutinėje šios kadencijos Taryboje – biudžeto svarstymas

Prasidėjusiame priešpaskutiniame šios kadencijos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) posėdyje buvo nutarta svarstyti 23 klausimus. Taryboje dalyvaujant 23 tarybos nariams, pirmuoju klausimu Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė pristatė Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, kuri buvo vykdoma praėjusiais metais. Pranešėja pristatė rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą 2015 metams. Vedėja atsakė į keletą Tarybos narių klausimų.
Abiem klausimams Tarybos nariai pritarė vienbalsiai.

 

Kultūros paveldo objektams – didesnė pinigų suma

Rajono savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė buvo kritikuojama pristatant Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją 2015 m. programą. Tarybos narys Raimundas Čepukas aiškino, kad įsisavinant lėšas, reikėtų efektyvumo. Sveikatos stiprinimo programoms vietoj 5 500 eurų skirta 14 000 eurų. Tarybos nariai pritarę pakeitimui, priėmė sprendimą.
Ketvirtą klausimą „Dėl Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2015-2017 metų plano patvirtinimo" pristačiusi Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė Tarybos nariui Edmundui Pupiniui aiškino asociacijų vandentvarkos klausimais įtaką ir efektyvumą. Šis sprendimas priimtas vienbalsiai.
Paminklotvarkininkas Arvydas Mitalas pristatė rajono savivaldybės paminklotvarkos 2015 – 2017 metų priemonių planą. Opozicijos lyderis Egidijus Puodžiukas aiškinosi lėšų skyrimo tikslingumą, o Taryba kultūros paveldo objektams skyrė didesnę 8 700 eurų sumą. Taryboje kilo juoko banga, kai apie didesnį lėšų skyrimą kalbėdamas E. Pupinis supainiojo Jotaučių dvaro pavadinimą, jį įvardijęs Juknėnų dvaru (Juknėnuose gyvena meras Alvydas Katinas – „Utenos dienos" past.). Meras A. Katinas E. Pupinį kvietė nebūti senu bambekliu ir kartu daryti gražius darbus.

Taryba po užsitęsusių diskusijų patvirtino Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių planą, Tarybai pirmininkaujantis meras A. Katinas į tribūną pakvietė Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėją Almą Vedrickienę, kuri pristatė klausimą „Dėl didžiausio leistino darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo", kuris buvo priimtas vienbalsiai.
Taryba ėmė svarstyti Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą.

Biudžetas palaimintas

Mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius pristatė Tarybos komitetų siūlymus. Viename iš jų svarstyta didinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) lėšas. Pernai šio verslo skatinimui buvo numatyta 80 tūkst. Lt, o panaudota tik 45 tūkst. Lt. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl panaudota tiek mažai lėšų, anot tarybos nario Vaido Lankausko – per mažas viešinimas. Jis siūlė, kad visa tai būtų atskiru punktu būtų pažymėta mūsų savivaldybės svetainėje.
Šiais metais numatomas didesnis SVV finansavimas iki 40 tūkst. eurų ( arba 138 tūkst. Lt.), kuris įsigalios po Tarybos sprendimo priėmimo, todėl, kaip tvirtino V. Lankauskas, verslininkai jau gali atsiraitoti rankoves ir kam labiausiai to reikia, kibti į verslo skatinimo programoje numatytą paramą. Jis skelbiama svetainėje utena.lt, skiltyje „Projektai"(projektų dokumentų formos).
Padidintos Jaunimo programai skirtos pinigų sumos – pinigų skirta mokymo įstaigų valgyklų atnaujinimui, o Utenos vietos veiklos grupei (VVG) skirta 10 tūkst. eurų. Tarp tarybos narių kilo diskusija dėl autobusų atnaujinimo. Utenos autobusų parkui skirta nuostolingams reisams padengimui 26 tūkst. 407 eurų.
Perskirstytos lėšos, apie kurias buvo kalbėta posėdyje ir svarstant papildomus siūlymus, nutarta nuimti pinigus nuo reprezentacinių, viešosios informacijos sklaidos ir tarybos narių veiklos išlaidų ir paskirta aukščiau išvardintoms programoms vykdyti. Taryba, susilaikius opozicijai, biudžetą – 29 mln. 66 tūkst. 540 eurų – priėmė. Po šio sprendimo priėmimo buvo paskelbta posėdžio pertrauka.

Nuo mokesčių atleistos dvi įmonės
Po pertraukos buvo svarstytas „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011- 2017 metams patvirtinimo" pakeitimas. Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis pristatė ir kitus sprendimų projektus. Nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatos pritaikytos UAB „Rokiškio pieno gamyba" ir bendrovei „Amber forest".
Sprendimas priimtas ir „Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo".
Tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimus ir dėl kitų savivaldybės turto klausimų.
Taryba patvirtino sprendimą dėl socialinės paslaugos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo, kurį pristatė Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
Pritarta projektų „Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upės statinių
renovacija", „Utenos rajono Antalgės kadastro vietovės dalies melioracijos statinių
rekonstravimas", ,,Utenos rajono Norvaišių ir Vilučių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas" rengimui, paraiškų teikimui ir šių projektų finansavimui užtikrinti.
Patvirtintas ir paskutinis projekto sprendimas - detalusis planas Žiezdrelės kaime.

„Utenos dienos" inf., V. Ridiko nuotr.

 

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Po audringų ataskaitų tvirtinimų – savivaldybės administracijos struktūros pakeitimai

  Tradiciškai paskutinį mėnesio ketvirtadienį vykusiame rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdyje dalyvavo beveik visi politikai, išskyrus Robertą Miliauską, kuris pirmininkaujančiam merui Alvydui Katinui atsiuntė raštą, jog dėl pandemijos paskelbimo viešuose posėdžiuose jis nedalyvaus. Šį kartą Taryba balsavo net už 49 klausimų svarstymą. Pasibaigus posėdžiui paaiškėjo, jog trys iš jų atidėti ir sprendimai nepriimti.

 • Tarybos posėdyje – sveikinimų su jubiliejais lavina

  Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdis šį ketvirtadienį prasidėjo darbotvarkės pritarimu. Paraginus pirmininkaujančiam rajono savivaldybės merui Alvydui Katinui, posėdžio metu dalyvaujantys 24 nariai balsavo vienbalsiai. Posėdyje nedalyvavo Robertas Miliauskas, kuris, pasak A. Katino, išvykęs į užsienį.

 • Prisiekė naujas Tarybos narys

  Ketvirtadienį po mėnesio pertraukos prasidėjusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos 7-ajame posėdyje buvo nuspręsta svarstyti 37 klausimus ir kelias informacijas. Į posėdį atvyko visi rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nariai.

 • Šį kartą direktoriaus pavaduotojai balsų pakako

  Ketvirtadienį, birželio 13 dieną, vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 4-ajame posėdyje iš antro bandymo buvo išrinkta Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja jau aštuonerius metus šiose pareigose dirbusi Zita Ringelevičienė. Praėjusiame Tarybos posėdyje surinkus vienodą balsų skaičių (12–12; 9 prieš , susilaikė 3 Tarybos nariai) ji nebuvo išrinkta.

 • Naujai išrinktos rajono tarybos nariai prisiekė dirbti žmonėms

  Ketvirtadienį, balandžio 11 dieną, iki pietų vykęs naujosios rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdis pažėrė įvairių netikėtumų. Jo metu ne tik prisiekė naujieji ir senieji rajono politikai, buvo laikinai paskirtas savivaldybės administracijos direktorius, bet slaptu balsavimu išrinktas ir naujas mero pavaduotojas.

 • Tarybos nariai susirinko į paskutinį šios kadencijos posėdį

  Ketvirtadienį Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdyje dalyvavo visi 24 nariai, nes vienas iš jų Darius Šinkūnas, tapęs bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ direktoriumi, Vyriausiai rinkimų komisijai privalėjo pateikti atsistatydinimo prašymą iš Tarybos narių.

 • Taryboje buvo priimtas šių metų biudžetas

  Vasario 21 dieną, ketvirtadienį, prasidėjusioje Utenos rajono savivaldybės taryboje buvo numatyta svarstyti 28 klausimus, tačiau papildžius vienu klausimu dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės vadovų veiklos vertinimą perleisti mero pavaduotojui Vidmantui Valinčiui, nes, kaip tarybos nariams paaiškino savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius vedėjas Egidijus Šinkūnas, meras negali vertinti Dauniškio gimnazijos vadovės veiklos (ten dirba jo žmona Daiva), papildomas klausimas buvo priimtas svarstymui. Vienbalsiai priimti svarstyti 29 klausimai, tarp kurių vienas iš pagrindinių yra rajono savivaldybės biudžeto priėmimas. Posėdyje nedalyvavo Gediminas Valdas Griškevičius ir Raimundas Čepukas.

 • Meras savo pavaduotojui linkėjo nebūti drūtam ir nekandidatuoti į merus

  Ketvirtadienį Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) nariai susirinko į posėdį, kurio darbotvarkę papildė vienu klausimu. Rugpjūčio 30 dieną darbotvarkėje buvo svarstomi 26 klausimai, tarp kurių – dvi informacijos. Tarybos posėdyje nedalyvavo valstietis Vytautas Kazela, socdemė Roberta Macelienė ir konservatorius Kęstutis Udras.

 • Taryboje buvo svarstomi 32 klausimai

  Ketvirtadienį Utenos rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) darbą pradėjo neįprastai: nors posėdžio pradžioje buvo patvirtinti 34 klausimai, merui Alvydui Katinui perskaičius sveikatos apsaugos ministro Aurelijus Verygos įsakymą dėl funkcijų perėjimo ministerijai, buvo sprendžiama dėl dviejų klausimų svarstymo tikslingumo.

 • Tarybos nariai taršė merą

  Ketvirtadienio rytą prasidėjusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo nutarta laikytis anksčiau skelbtos darbotvarkės ir ji patvirtinta. Svarstyti 47 klausimai, tarp kurių – trys informacijos, susirinko 22 nariai. Kaip pranešė posėdžiui pirmininkaujantis rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, dėl įvairių priežasčių nedalyvavo Vytautas Kazela, Žydrūnas Urbonas ir Liuonius Purvinis.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:6400
Vakar apsilankė:6440
Šią savaitę apsilankė:25465
Šį mėnesį apsilankė:58182
Viso (nuo 2015-02-16):14082174
Šiuo metu naršo:
130
2020-07-09
MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!