Bendruomenių mokymosi veikloms skirs 80 000 eurų
AktualijosBendruomenių mokymosi veikloms skirs 80 000 eurų
2019 kovo 05, Antradienis 08:54

Bendruomenių mokymosi veikloms skirs 80 000 eurų

Bendruomenių mokymosi veikloms skirs 80 000 eurų

„Diena be mokslo yra tuščiai praleista diena", – yra sakęs Albertas Einšteinas. Šiemet visos Lietu­vos bendruomenės turi galimybę gauti finansavimą veikloms, skatinančioms jų narių mokymąsi ir tobu­lėjimą. Geriausioms idėjoms bus padalytas 80 tūkst. eurų fondas, kurį įsteigė lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“, vykdantis jau penkerius metus gyvuojan­čią programą „Mes – bendruomenė“.

„Šalies bendruomenėse kas­dien gimsta daugybė puikių iniciatyvų, deja, bet daugu­ma jų susiduria su lėšų trūku­mu ir lieka neįgyvendintos. Ma­tome, jog dėl programos „Mes – bendruomenė" įgyvendinti bendruomenių projektai turi il­galaikę naudą: žmones vieni­ja ne tik rezultatai, bet ir pats procesas – idėjos virsmas rea­lybe. Šių metų konkurso rekor­dinis – 80 tūkst. eurų – prizinis fondas skirtas iniciatyvoms, ku­rios skatina mokytis visą gyve­nimą. Įvairūs kursai, edukaci­nės veiklos ar kitos mokymosi kartu formos, kurios atneš įsi­mintinų patirčių ir praturtins vie­tos bendruomenės narių gyve­nimus", – dalijosi „Maximos" generalinė direktorė Kristina Meidė ir pridūrė, kad konkur­se gali dalyvauti visos Lietuvos bendruomenės.

Pasak K. Meidės, bendruo­menės kasmet vis labiau ste­bina savo iniciatyvų įvairove. Pavyzdžiui, pernai kauniečiai elektrifikavo 1894 m. pastaty­tą „Parako" sandėlį, kuris tapo pagrindine bendruomenės susibūrimų vieta, o sostinės Pilai­tės mikrorajone atnaujinta fut­bolo aikštelė.
2018 m. programos daly­vė Irma Laurinavičiūtė, Anykš­čių „Naujų vėjų" bendruomenės pirmininkė, sakė, kad netradi­cinės susitikimų bei užsiėmimų erdvės įrengimas miesto par­ke padėjo suburti anykštėnus bendram tikslui ir taip sustipri­no bendruomeniškumo jausmą.
„Erdvės įrengimas subūrė ne tik mūsų organizacijos narius, bet ir mokinius, vaikų darželių auklėtinius, įvairius specialis­tus. Vaikai padėjo rankų darbu – pririnko kankorėžių, kašto­nų, kiti bendruomenės nariai prisidėjo priemonėmis ir žinio­mis. Neretai nutikdavo ir taip, kad prie parke vykdomų dar­bų prisijungdavo ir atsitiktiniai praeiviai. Pamažu tai tapo ne tik mūsų bendruomenės, bet ir visų anykštėnų projektu. Ne­kantraujame, kol atšils orai, ir pradėsime organizuoti įvairius edukacinius užsiėmimus – ne­tradicinėje erdvėje pažindinsi­me bendruomenę su senaisiais amatais ir augalų kultūromis", – patirtimi dalijosi I. Laurinavičiūtė.
Tai, jog idėjos realizavimas gali suvienyti ben­druomenę, patvir­tino ir Rokiškyje įgyvendinto pro­jekto „100-mečio kartos" koordi­natorė bendruo­menės „Velykal­nis" narė Joana Jazdauskaitė.
„Laisvalaikio er­dvę prie tvenki­nio su naujai su­formuotu paplūdimiu, tinklinio, vaikų žaidimų aikštele, van­dens dviračiais, valtimis ir kito­mis pramogomis bendruomenė sukūrė su vietos verslininkų pa­galba. Specialistai konsultavo, kaip įrengti saugią vaikų žaidi­mų aikštelę ir sutvarkyti aplinkui esančią infrastruktūrą, jaunimas padėjo įrengti tinklinio aikštelę. Įrengtoje laisvalaikio erdvėje iki pirmojo sniego netrūko žmonių – tiek jaunimo, vaikų, tiek ben­druomenės senjorų", – pasakojo J. Jazdauskaitė.
Šių metų programos „Mes – bendruomenė" pagrindinė tema – bendruomenių savišvie­ta – iniciatyvos, suteikiančios galimybę mokytis visą gyve­nimą. Bendruomenės kviečia­mos konkursui teikti projektus, kurie būtų susiję su infrastruk­tūros, reikalingos bendruome­nių mokymuisi, vystymu arba skatintų mentorystę ir įgūdžių tobulinimą.
Prioritetinės programos sritys apima įvairaus spektro veiklas. Infrastruktūros plėtrai galima teikti idėjas, kuriomis siekia­ma vystyti ilgalaikius eduka­cinius projektus. Pavyzdžiui, sutvarkyti ar įrengti patalpas, reikalingas edukacijai, sportui, aprūpinti bendruomenę knygo­mis, kompiuteriais, stalo žai­dimais ir kitomis priemonėmis mokymuisi.
Iš bendruomenių taip pat lau­kiama projektų, kurie skatin­tų įgyti naujų ar ugdyti esamus socialinius ir praktinius įgū­džius. Pavyzdžiui, bendruome­nės gali gauti finansavimą už­sienio kalbų, kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, vers­lumo, meninės saviraiškos, psi­chologinio tobulėjimo, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo kursams. Į šiuos užsiėmimus galima pasikviesti mentorius – žinomus, daug pasiekusius žmones, kurie įkvėptų bendruo­menę savo pavyzdžiu, galin­čius padėti ugdyti bendruome­nės narius, keistis žiniomis.
Bendruomenes vienijančios – nevyriausybinės, ne pelno sie­kiančios – organizacijos pro­jektus konkursui gali teikti nuo 2019 m. vasario 20 d. Konkur­so nuostatus ir paraiškos formą galima rasti „Maximos" interne­to svetainėje. Konkurso nugalė­tojais balandžio 30 d. bus pa­skelbti 8 projektai. Programos „Mes – bendruomenė" laimėto­jams lietuviškas prekybos tin­klas „Maxima" skirs 70 procen­tų idėjai įgyvendinti reikalingo finansavimo.

„Maximos" inf.

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Bendruomenių stiprinimui – 2 mln. eurų

  Savivaldybių organizuojamiems vietinių bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių konkursams Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiais metais skyrė 2 mln. eurų.

 • „Maxima“ į Anykščius atveža 78 tonas prekių po 1 eurą

  Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ jau kitą penktadienį prisijungs prie Anykščių miesto šventės ir pradės „Ačiū“ turą per Lietuvą. „Maxima“ atvyksta padėkoti Anykščių krašto gamintojams ir augintojams bei pateikti ypatingų pasiūlymų gyventojams – anykštėnų lauks pilnutėliai sunkvežimiai prekių po 1 eurų. Šiais pasiūlymais galės pasinaudoti visi „Ačiū" kortelių turėtojai, kurie šventinį savaitgalį lankysis Anykščiuose.

 • Parama kaimo bendruomenėms mažina socialinę atskirtį

  „Gyvybingas kaimas ir stiprios vietos bendruomenės – vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų“, – sakė žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, tvirtindamas 2019 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, nustatančias paramos sąlygas ir tvarką. Kaimo bendruomenių projektams finansuoti skirtas beveik milijonas eurų.

 • Pirkėjams svarbiausia – patogumas ir mažos kainos

  Lietuvoje atlikti pirkėjų tyrimai atskleidė, kad renkantis parduotuvę žmonėms svarbiausi kriterijai yra galimybė apsipirkti vienu ypu, kainos ir kokybės santykis, maloni aplinka, asortimentas bei nuolatinė prekių pasiūla.

 • Uteniškiai įsitikino: pirkti lietuviškas maisto prekes apsimoka

  „Nusprendęs dažniau rinktis lietuviškus pieno produktus, duoną ir čia užaugintas daržoves, užuot pirkęs importines, vos per mėnesį sutaupiau dešimtis eurų“, – dalijosi uteniškis Dominykas. Jis neslėpė, kad anksčiau nekreipė ypatingo dėmesio į perkamų produktų kilmę, tačiau sužinojęs apie prekybos tinkle „Maxima“ vykdomą akciją nusprendė padaryti eksperimentą ir apsipirkti tik iš lietuvių gamintojų tiekiamo asortimento.

 • Rems kaimo bendruomenes

  Patvirtintas papildomas finansavimas kaimo bendruomenėms, teikusioms paraiškas gauti nacionalinę paramą pagal 2018 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“.

 • Paskelbė datą, kada atidaroma nauja „Maxima“ Utenoje

  Rugsėjo 6 dieną lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ Utenoje atvers naujos parduotuvės duris. Tai bus 244-oji „Maximos“ tinklo parduotuvė Lietuvoje. Basanavičiaus g. pradėsiančioje veikti parduotuvėje uteniškiai ras gausiausią mieste – daugiau nei 21 500 prekių – asortimentą. Į parduotuvės įrengimą investuota per 750 000 eurų bei sukurta daugiau nei 50 naujų darbo vietų.

 • Utena – prekybininkų rojus: dygsta dar viena „Maxima“ su dviem iksais

  Uteną kaip iš gausybės rago vienas po kito okupuoja prekybos centrai. Praėjusiais metais buvo atidaryti trys: „Utenos prekybos“ baldų centras, LIDL ir IKI. J. Basanavičiaus g. 108B, priešais prekybos centrą „Norfa“, ką tik pradėta statyti dar viena „Maxima XX“. Ateityje „Maxima XX“ bus sublokuota su „Ermitažo“ prekės ženklo parduotuve, kurios projektavimo darbai dar tik pradėti. Jos statyba bus vykdoma kiek vėliau.

 • Kaimo bendruomenėms išdalyta nacionalinė parama

  Žemės ūkio ministerija paskirstė beveik 0,8 mln. eurų nacionalinės paramos 260 kaimo bendruomenių projektų.
  Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras šiemet užregistravo ir įvertino 412 kaimo bendruomeninių organizacijų paraiškų, kuriomis buvo siekiama net 1,6 mln. eurų.

 • Utenos regione „Maxima“ parduotuvės per šv. Velykas dirbs, bet trumpiau nei įprasta

  Per artėjančias šv. Velykas prekybos tinklo „Maxima" parduotuvės Utenos regione dirbs visos, tačiau trumpiau nei įprastomis dienomis. Taigi velykinius stalus ruošiantys ar artimuosius lankantys pirkėjai galės įsigyti trūkstamų maisto produktų, velykinių dovanų ar kitų prekių, juolab, kad šventiniam savaitgaliui paruošta specialių akcijų – su nuolaida bus pardavinėjami visi rudi vištų kiaušiniai, Velykiniai saldainiai ir kt.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:4774
Vakar apsilankė:8718
Šią savaitę apsilankė:4774
Šį mėnesį apsilankė:283548
Viso (nuo 2015-02-16):13730614
Šiuo metu naršo:
135
2020-05-25
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!